კარგი პრაქტიკა

ბლოკნოტი

ბლოკნოტი შეიქმნა GIZ- ის მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით, პროგრამის "კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში" (GGLD) ფარგლებში.

გაიგე მეტი

გზამკვლევი

პოლიტიკის სწორად წარმართვა მოსახლეობის კეთილდღეობის საფუძველს წარმოადგენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ პოლიტიკაში გათვითცნობიერებულმა ადამიანებმა იმუშაონ. სიტყვა პოლიტიკა (Polis (ქალაქი, სახელმწიფო) და techné (მეცნიერება) ქალაქის, სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას ნიშნავს. საზოგადოებრივი ცხოვრების ამ სფეროში მოღვაწეობა თქვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისადმი უდიდეს პასუხიმგებლობას გაკისრებთ . იმედი გვაქვს, რომ ეს გზამკვლევი ამომრჩევლებთან ეფექ- ტიანად და გამჭვირვალედ კომუნიკაციასა და თქვენი, როგორც საკრებულოს წევრის, საქმიანობის უკეთ დაგეგმვა-განხორციელებაში დაგეხმარებათ.