სიახლეები

შეხვედრა რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

2022 წლის 8 აპრილს კონსორციუმის ორგანიზებით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა, საკრებულოს წევრთა ტრენინგის პირველი ეტაპი.

შეხვედრა ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

2022 წლის 14 მარტს კონსორციუმის ორგანიზებით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა, საკრებულოს წევრთა ტრენინგის პირველი ეტაპი.

შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

2022 წლის 17 მარტს კონსორციუმის ორგანიზებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა, საკრებულოს წევრთა ტრენინგის პირველი ეტაპი.