კარგი პრაქტიკა

რეიტინგები და ინდექსები

საქართველო 129 ქვეყნიდან 73-ე ადგილზეა 5.24 ქულით. საქართველოს ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით აქვს – 3.27 ქულა 10-დან და 129 ქვეყანას შორის 122-ე ადგილზეა. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ქვეკომპონენტში, საავტორო უფლებების დაცვაში, საქართველოს 10-დან 1.9 ქულა აქვს.

გაიგე მეტი

ბლოკნოტი

ბლოკნოტი შეიქმნა GIZ- ის მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით, პროგრამის "კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში" (GGLD) ფარგლებში.

გზამკვლევი

პოლიტიკის სწორად წარმართვა მოსახლეობის კეთილდღეობის საფუძველს წარმოადგენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ პოლიტიკაში გათვითცნობიერებულმა ადამიანებმა იმუშაონ. სიტყვა პოლიტიკა (Polis (ქალაქი, სახელმწიფო) და techné (მეცნიერება) ქალაქის, სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას ნიშნავს. საზოგადოებრივი ცხოვრების ამ სფეროში მოღვაწეობა თქვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისადმი უდიდეს პასუხიმგებლობას გაკისრებთ . იმედი გვაქვს, რომ ეს გზამკვლევი ამომრჩევლებთან ეფექ- ტიანად და გამჭვირვალედ კომუნიკაციასა და თქვენი, როგორც საკრებულოს წევრის, საქმიანობის უკეთ დაგეგმვა-განხორციელებაში დაგეხმარებათ.