რამდენად ხშირად ხდება პორტალზე ინფორმაციის განახლება?

პასუხი რომელიც შეიცავს კითხვასთან დაკავშირებული ინფორმაციას და იმართ

 

რომელი ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება პროექტი?

პროექტი „ანგარიშვალდებული საკრებულოს წევრი ძლიერი დემოკრატიისთვის“ ხორციელდება,  GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) მხარდაჭერით, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით და პროგრამის - „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“ (GGLD) ფარგლებში.

 

რამდენად ხშირად ხდება პორტალზე ინფორმაციის განახლება?

პასუხი რომელიც შეიცავს კითხვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

 

რომელი ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება პროექტი?

პროექტი „ანგარიშვალდებული საკრებულოს წევრი ძლიერი დემოკრატიისთვის“ ხორციელდება,  GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) მხარდაჭერით, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით და პროგრამის - „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“ (GGLD) ფარგლებში.