რეიტინგი

 1. 1შუახევის მუნიციპალიტეტი
  2535
 2. 2ქედის მუნიციპალიტეტი
  2520
 3. 3ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
  0
 4. 4ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
  0
 5. 5ონის მუნიციპალიტეტი
  0
 6. 6ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
  0
 7. 7რუსთავის მუნიციპალიტეტი
  0
 8. 8საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
  0
 9. 9ხაშურის მუნიციპალიტეტი
  0
 10. 10ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
  0